User:Eric

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
Chetsun Nyingthig Tha 15417.jpg           Four Masters.png           THA 1701-4588 -Chetsun Nyingthig.jpg


Nagarjuna

Shantideva

Aryadeva

Saraha

Maitreya

Jamgon Kongtrul

Longchenpa

 • klong chen rab byams gsung 'bum
 • Collected works, Derge edition
  • Vol 1
   Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Yid bzhin rin po che'i mdzod (Page 3) ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Yid bzhin rin po che'i mdzod kyi 'grel pa padma skar po (Page 65) ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་སྐར་པོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Yid bzhin mdzod kyi don khrid zab don rdo rje'i snying po (Page 689) ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Chos dbyings rin po che'i mdzod (Page 723) ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Chos dbyings rin po che'i mdzod kyi 'grel pa lung gi gter mdzod (Page 775) ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལུང་གི་གཏེར་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Man ngag rin po che'i mdzod (Page 1029) མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
  • Vol 2
   • Theg mchog rin po che'i mdzod (Page 3) ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 2 - W3CN22156.pdf
   • Grub mtha' rin po che'i mdzod (Page 1380) གྲུབ་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 2 - W3CN22156.pdf
  • Vol 3
   • Gnas lugs rin po che'i mdzod (Page 3) གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Sde gsum snying po'i don 'grel gnas lugs rin po che'i mdzod (Page 25) སྡེ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་འགྲེལ་གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Tshig don rin po che'i mdzod (Page 159) ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Gsang ba snying po de kho na nyid nges pa (Page 523) གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Phyogs bcu'i mun sel (Page 589) ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Mdzod bdun 'kar chag (Page 1045) མཛོད་བདུན་འཀར་ཆག་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
  • Vol 4
   • Rdzogs pa chen po sems nyid ngal so (Page 3) རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་སོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 4 - W3CN22156.pdf
   • Rdzogs pa chen po sems nyid ngal so'i 'grel pa shing rta chen po (Page 103) རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་སོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 4 - W3CN22156.pdf
   • Rdzogs pa chen po sems nyid ngal so'i gnas gsum dge ba gsum gyi don khrid byang chub lam bzang (Page 1037) རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་སོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་།
    Longchenpa - Derge - Vol 4 - W3CN22156.pdf
  • Vol 5
Trilogy of Rest

Mipham

Shechen Gyaltsab

Karmapas

3rd Karmapa Rangjung Dorje

7th Karmapa Chodrak Gyamtso

9th Karmapa Wangchuk Dorje

Padma Karpo

Lce btsun snying thig ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག

Misc authors

Translations

 • Profound Inner Principle
 • Yeshe Lama 'Jigs med gling pa Yeshe Lama.pdf
 • L’Essence de la sagesse primordiale - Vol I Essence Sagesse Primordiale vol I.pdf
 • L’Essence de la sagesse primordiale - Vol III Essence Sagesse Primordiale vol III.pdf
 • L’Essence de la sagesse primordiale - Vol III Essence Sagesse Primordiale vol III.pdf
 • L’Essence de la sagesse primordiale - Vol IV Essence Sagesse Primordiale vol IV.pdf

Page:Essence Sagesse Primordiale vol I.pdf
Index:Essence Sagesse Primordiale vol I.pdf

Page:Nyingtik Yabshyi (Yangthang RInpoche Tri).pdf
Index:Nyingtik Yabshyi (Yangthang RInpoche Tri).pdf

Page:Dudjom Rinpoche A Torch Lighting the Way to Freedom.pdf
Index:Dudjom Rinpoche A Torch Lighting the Way to Freedom.pdf

Page:Jamgon Kongtrul Lodro Taye Torch of Certainty.pdf
Index:Jamgon Kongtrul Lodro Taye Torch of Certainty.pdf

Gently Whispered
Page:Kalu Rinpoche Gently Whispered.pdf
Page:Kalu Rinpoche Gently Whispered.pdf/25
Index:Kalu Rinpoche Gently Whispered.pdf

Web site resources

Buddha Nature

Texts

Tibetans

Indians

Westerns

Individuals

Tibetans

Indians

Bi ma'i bla sgrub

Lineage prayer - brgyud 'debs

 • འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
  Bima Gyu Dep copy.pdf

Daily practice - Sadhana

 • འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས།   བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འསྦྱོར།
  Bima Short Sadhana copy.pdf

Preliminaries - Ngondro

 • བཱི་མ་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས་སོ།།
  Bima Ngondro copy.pdf

Instructions - Krhi Yig

 • བི་མ་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་།
  Bima Tri.pdf

རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ།