User:Eric

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
Chetsun Nyingthig Tha 15417.jpg           Four Masters.png           THA 1701-4588 -Chetsun Nyingthig.jpg


Nagarjuna

Shantideva

Aryadeva

Saraha

Maitreya

Jamgon Kongtrul

Longchenpa

 • klong chen rab byams gsung 'bum
 • Collected works, Derge edition
  • Vol 1
   Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Yid bzhin rin po che'i mdzod (Page 3) ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Yid bzhin rin po che'i mdzod kyi 'grel pa padma skar po (Page 65) ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་སྐར་པོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Yid bzhin mdzod kyi don khrid zab don rdo rje'i snying po (Page 689) ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Chos dbyings rin po che'i mdzod (Page 723) ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Chos dbyings rin po che'i mdzod kyi 'grel pa lung gi gter mdzod (Page 775) ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལུང་གི་གཏེར་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
   • Man ngag rin po che'i mdzod (Page 1029) མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf
  • Vol 2
   • Theg mchog rin po che'i mdzod (Page 3) ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 2 - W3CN22156.pdf
   • Grub mtha' rin po che'i mdzod (Page 1380) གྲུབ་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 2 - W3CN22156.pdf
  • Vol 3
   • Gnas lugs rin po che'i mdzod (Page 3) གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Sde gsum snying po'i don 'grel gnas lugs rin po che'i mdzod (Page 25) སྡེ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་འགྲེལ་གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Tshig don rin po che'i mdzod (Page 159) ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Gsang ba snying po de kho na nyid nges pa (Page 523) གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Phyogs bcu'i mun sel (Page 589) ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
   • Mdzod bdun 'kar chag (Page 1045) མཛོད་བདུན་འཀར་ཆག་།
    Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf
  • Vol 4
   • Rdzogs pa chen po sems nyid ngal so (Page 3) རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་སོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 4 - W3CN22156.pdf
   • Rdzogs pa chen po sems nyid ngal so'i 'grel pa shing rta chen po (Page 103) རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་སོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་།
    Longchenpa - Derge - Vol 4 - W3CN22156.pdf
   • Rdzogs pa chen po sems nyid ngal so'i gnas gsum dge ba gsum gyi don khrid byang chub lam bzang (Page 1037) རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་སོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་།
    Longchenpa - Derge - Vol 4 - W3CN22156.pdf
  • Vol 5
Trilogy of Rest

Mipham

Shechen Gyaltsab

Karmapas

3rd Karmapa Rangjung Dorje

7th Karmapa Chodrak Gyamtso

9th Karmapa Wangchuk Dorje

Padma Karpo

Lce btsun snying thig ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག

Misc authors

Translations

Web site resources

Buddha Nature

Texts

Tibetans

Indians

Westerns

Individuals

Tibetans

Indians

Bi ma'i bla sgrub

Lineage prayer - brgyud 'debs

 • འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
  Bima Gyu Dep copy.pdf

Daily practice - Sadhana

 • འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས།   བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འསྦྱོར།
  Bima Short Sadhana copy.pdf

Preliminaries - Ngondro

 • བཱི་མ་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས་སོ།།
  Bima Ngondro copy.pdf

Instructions - Krhi Yig

 • བི་མ་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་།
  Bima Tri.pdf

རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ།