User:Eric

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigationJump to search
THA 1701-4588 -Chetsun Nyingthig.jpg

Nagarjuna


spyod 'jug

Aryadeva

Saraha


Maitreya

Jamgon Kongtrul

Longchenpa

Mipham


Shechen Gyaltsab

Karmapas

3rd Karmapa Rangjung Dorje

7th Karmapa Chodrak Gyamtso

9th Karmapa Wangchuk Dorje

Padma Karpo

Lce btsun snying thig ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག

Misc authors

Translations

Web site resources

Buddha Nature

Texts

Tibetans

Indians

Westerns

Individuals

Tibetans

Indians

Bi ma'i bla sgrub

Lineage prayer - brgyud 'debs

  • འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས།

Bima Gyu Dep copy.pdf

Daily practice - Sadhana

  • འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས།   བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འསྦྱོར།

Bima Short Sadhana copy.pdf

Preliminaries - Ngondro

བཱི་མ་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས་སོ།།

Bima Ngondro copy.pdf

Instructions - Krhi Yig

བི་མ་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་།

Bima Tri.pdf