View XML

Jump to navigation Jump to search

Please select among the following categories and namespaces to view in XML format.

Categories

A Treasure Trove of Scriptural Transmission - Sources Cited
Aryadeva
Audio Files
Ba
Bodhisattvacaryāvatāra
C
Chos dbyings mdzod
Chos dbyings mdzod 'grel pa
Chos dbyings mdzod - Sources
Chos dbyings mdzod Commentary
Chos dbyings mdzod Commentary Introduction
Chos dbyings mdzod Commentary Quotes
Chos dbyings mdzod Quotes
Chos dbyings mdzod Templates
Contents
Dbu ma rgyan
Dza
Dzogchen Tantras
Dzogchen tantras
F
I
Imported vocabulary
Index
Index Not-Proofread
Index Validated
Jamgon Kongtrul
Jamyang Gatsal
Karmapas
Key Terms
Key templates for export
Klong chen gsung 'bum
Klong chen gsung 'bum Vol 01
Klong chen gsung 'bum Vol 02
Klong chen gsung 'bum Vol 03
Klong chen gsung 'bum Vol 04
Klong chen gsung 'bum Vol 05
Klong chen gsung 'bum Vol 06
Klong chen gsung 'bum Vol 07
Klong chen gsung 'bum Vol 08
Klong chen gsung 'bum Vol 09
Klong chen gsung 'bum Vol 10
Klong chen gsung 'bum Vol 11
Klong chen gsung 'bum Vol 12
Klong chen gsung 'bum Vol 13
Klong chen gsung 'bum Vol 14
Klong chen gsung 'bum Vol 15
Klong chen gsung 'bum Vol 16
Klong chen gsung 'bum Vol 17
Klong chen gsung 'bum Vol 18
Klong chen gsung 'bum Vol 19
Klong chen gsung 'bum Vol 20
Klong chen gsung 'bum Vol 21
Klong chen gsung 'bum Vol 22
Klong chen gsung 'bum Vol 23
Klong chen gsung 'bum Vol 24
Klong chen gsung 'bum Vol 25
Klong chen gsung 'bum Vol 26
Kun byed rgyal po
Kyung chen
Longchenpa
Lotsawas
Lung gi gter mdzod
M
Maitreya
Mipham
Mu tig phreng ba
Nagarjuna
Nam grel
Namthar
Namthar - Nyingma
Not proofread
Nyingma
P
Pages with ignored display titles
Proofread
Rig pa rang shar
Rin po che spungs
Rtsa ba shes rab
Sa bon gyi rgyud
Saraha
Scriptures
Sems nyid ngal gso
Shantideva
Shechen Gonpa
Shechen Gyaltsab
Spyod 'jug
T
Tantras
Teachings
Thugs kyi me long
Translation Groups
Translators
Translators & Translations
Treasury of precious qualities
Treasury of precious qualities - Vol 1
Treasury of precious qualities - Vol 2
Treatises
Unknown scripture
Vairotsana Namthar
Wylie Texts
Yi ge med pa
ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།
ཀརྨ་པ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།
ཀརྨ་པ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་གསུང་འབུམ།
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ།
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ།
དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་ལྔ།
དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ།

བསྟོད་ཚོགས།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ།
བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ།
མཛོད་བདུན།

རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ།
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 01
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 02
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 03
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 04
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 05
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 06
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 07
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 08
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 09
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ། Vol 10
ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ།
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག

Namespaces

(Main)
Talk
User
User talk
File
MediaWiki
Template
Category
Property
smw/schema
Page
Index